مدیر آموزش و پرورش شهریار در آخرین جلسه شورای اداری سال 97

سند تحول باید به عنوان یک برنامه راهبردی چراغ هدایت ما باشد

آخرین جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهریار در سال ۱۳۹۷ با حضور مدیر آموزش و پرورش شهریار ، اعضای شورای معاونین و پرسنل اداره آموزش و پرورش شهریار در سالن اجتماعات برگزار شد .

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار خبر داد

پلمب دو واحد عرضه مواد پروتئینی و پوشاک در شهریار

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار از پلمب دو واحد عرضه مواد پروتیینی و پوشاک در این شهرستان خبر داد.